Thi ẩm lâuon

19.5.11

Việt Nam Xưa(1)

Các chú thích này lấy từ "Tonkin photos from Musee d'Albert Kahn"[Hình: VN79.jpg]
village chief smoking a water pipe, 1916
(Ông lý trưởng bên bình thuốc lào)

[Hình: VN77.jpg]
A district chief and district authorities gathered at the town hall, 1915
(Chức sắc ở một ngôi làng ở Hà Nội)

[Hình: VN75.jpg]
Priestess of the cult of the 3 worlds, 1916
(một bà đồng bóng)

[Hình: VN74.jpg]
Haiphong, 1915
(Sông Tam Bạc Haiphong)

[Hình: VN72.jpg]
Buddhist Temple on the road to Tam Dao, June 4, 1916
(Chùa trên đường lên Tam Đảo)


[Hình: VN70.jpg]
Cầu Long Biên (tên Pháp đặt là cầu Paul Doumer) - 1915


[Hình: VN69.jpg]
Mandarin militaire, mandarin chef de province et préfet en costume d’audience solennelle, 1915, vers Hanoi
(1915 - Quan đầu tỉnh trong phẩm phục nghi lễ, gần Hà Nội)

[Hình: VN62.jpg]
Groupe de notables, environ de Hanoi, vers 1920
(Các hương chức gần Hà Nội, khoảng 1920)

[Hình: VN61.jpg]
Tonkin - Hanoi: Two opium smokers drinking tea, 1915
(Hai ông nghiện ngồi uống trà và hút thuốc lào trong một tiệm hút - Hà Nội 1915)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét