Thi ẩm lâuon

31.12.13

Cafe Hương Đồng Nội

Quán vừa khai trương 3 ngày. Cảm nhận ban đầu là đẹp.

20.12.13