Thi ẩm lâuon

29.5.23

Đây thôn Vĩ dạ

Sao anh không về chơi thôn Vĩ

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Nắng chiếu nghiêng nghiêng mặt chữ điền


Mưa Vẫn mưa bay