Thi ẩm lâuon

13.2.13

Trái Chim Chim


Hồi nhỏ hay tuốt cành của nó để làm roi. Đánh đau lắm. Lá của nó làm kèn lá. Trái chín ngọt ngọt.

Me Đất


Lá me đất nhai với muối trị bệnh viêm họng. Bã lá giã nhỏ đắp vào vết mụn nhọt. Trong các chậu hoa nhà mình mọc rất nhiều