Thi ẩm lâuon

26.5.11

Sau mưa

Em nói thích loại trúc nhỏ nhỏ, không biết phải loại này không


Sân nhà ướt đẫmCây Thù Lù, trái nó nhẫn nhẫn. Hồi nhỏ mình rất thích ăn
Hàng tre nhà mình, hệ sinh thái thu nhỏ đấy nhé, đầy đủ chim thú nhỏ. Cả Rắn nữa.


Hàng cây ủ rũ sau mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét