Thi ẩm lâuon

24.6.11

Trái cọ

Chụp trong cafe Mộc