Thi ẩm lâuon

29.9.11

Giải thưởng Ảnh thiên nhiên Anh 2011

Nguồn: BBC