Thi ẩm lâuon

18.12.11

Love

████████████████████████████
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ D O 
█┼┼┼┼┼┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼┼┼┼┼┼┼█ Y O U 
█┼┼┼┼┼┼██████┼██████┼┼┼┼┼┼┼█ M I S S 
█┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼█ S O M E O N E 
█┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼█ S P E C I A L 
█┼┼┼┼┼┼┼┼█████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ Y E S T E R D A Y 
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ T O D A Y & 
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ T O M O R R O W
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ ♥ H I T . L I K E ♥
████████████████████████████

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét