Thi ẩm lâuon

29.7.15

Thơ về các tỉnh Nam bộ ngày xưa

( Hình bản đồ đường thủy miền Nam vào năm 1929.)

Thơ về các tỉnh Nam bộ ngày xưa

Ngày 1 tháng 1 năm 1900, Toàn quyền Paul Doumer cho áp dụng nghị định ký ngày 20 tháng 12 năm 1899 đổi các khu tham biện (inspections) là tỉnh (province).
Thời Pháp thuộc, Nam Kỳ được chia làm 20 tỉnh để cai trị và sau đó Cap St. Jacques (Vũng tàu) tách ra thành tỉnh thứ 21..

“ Gia, Châu, Hà, Rạch, Trà
Sa, Bến,Long, Tân, Sóc
Thủ, Tây, Biên, Mỹ, Bà.
Chợ, Vĩnh, Gò, Cần, Bạc và Cấp (Vũng Tàu) ”

—Thơ về các Tỉnh

1. Gia: Gia Định.
2. Châu: Châu Đốc
3. Hà: Hà tiên
4. Rạch: Rạch Giá
5. Trà: Trà Vinh
6. Sa: Sa Đéc
7. Bến: Bến Tre
8. Long: Long Xuyên
9. Tân: Tân An
10. Sóc: Sóc Trăng
11. Thủ; Thủ Dầu Một
12. Tây: Tây Ninh
13. Biên: Biên Hòa
14. Mỹ: Mỹ Tho
15. Bà: Bà Rịa
16. Chợ: Chợ Lớn
17. Vĩnh: Vĩnh Long
18. Gò: Gò Công
19. Cần: Cần Thơ
20. Bạc: Bạc Liêu
21. Cấp (Cap St. Jacques): Vũng tàu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét