Thi ẩm lâuon

31.3.13

Hoa quả quê nhà

Bạn còn nhớ những cây trái này?


Quả Dủ Dẻ
Quả chay


Quả trứng cá


Quả duối


Quả trâm


Chùm phẩm


Hoa thiên lý


Quả dủ dẻ


Trái chùm rượu


Hoa nghể


Quả thị


Quả dứa núi


Quả mù u


Trái bát


Quả cò ke


Quả sim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét