Thi ẩm lâuon

27.12.12

Mở đầu từ kết thúc


Có đôi khi kết thúc này là đề tài cho sự khởi đầu tốt đẹp khác