Thi ẩm lâuon

18.12.13

Nhiều đêm thấy ta là thác đổ