Thi ẩm lâuon

18.6.13

Trời chiều

Chiều ngồi Thị Nghè hóng gió.