Thi ẩm lâuon

13.2.13

Trái Chim Chim


Hồi nhỏ hay tuốt cành của nó để làm roi. Đánh đau lắm. Lá của nó làm kèn lá. Trái chín ngọt ngọt.