Thi ẩm lâuon

11.2.13

Lá Nàng Hai

Ai bị lá này quẹt phải sẽ bị ngứa gãi rách da.