Thi ẩm lâuon

18.8.11

Người đẹp ngủ trong rừng--
Thi ẩm lâu