Thi ẩm lâuon

16.8.11

Nâng ánh dương về-- -----------
Thi ẩm lâu